• Analiza fluxurilor implementate in sistemele informatice existente
  • Maparea acestora pe procesele de business curente din companie
  • Identificare puncte forte / puncte slabe ale sistemului existent
  • Identificare oportunitati de imbunatatire si optimizare a sistemului existent