• Definirea echipei interne de proiect, a beneficiarilor si resposabililor pe fiecare functionalitate / modul etc
  • Definirea planului de proiect si identificarea resurselor necesare pentru desfasurarea proiectului
  • Comunicarea directa cu furnizorul in fiecare etapa a proiectului si intermedierea comunicarii cu membrii echipei interne, pentru asigurarea unui limbaj comun si a unei intelegeri comune
  • Managementul riscurilor in fiecare etapa de proiect
  • Conducerea intalnirilor de status si de tip Steering Committee
  • Ghidarea echipei interne pentru a evita situatii de depasire de buget